Biura projektowe i warunki zabudowy

Biura projektowe i warunki zabudowy

Poza przygotowaniem gotowego projektu architektonicznego, przygotowanego do realizacji pod kątem technicznym, na etapie projektowania mamy do czynienia z wieloma innymi, często zaniedbywanymi aspektami. Warunki zabudowy, warunki przyłączenia się do mediów, badania geologiczne, analiza planu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe sprawy mogą skutecznie zahamować naszą budowę, wpłynąć na opóźnienia, w związku z czym, jeżeli na nasz projekt patrzymy pod kątem ściśle biznesowym to lepiej się ustrzec niezaplanowanych zdarzeń.

Na pomoc biuro projektowe

biura projektowe wrocławNowoczesne podejście do projektowania zakłada, że usługi w tej branży świadczy się w sposób kompleksowy. Warunki zabudowy danego terenu i plan zagospodarowania terenu to różne rzeczy. Warunki zabudowy mogą określać maksymalną wysokość projektowanych budynków, wymaganą dostępność do światła dziennego sąsiadujących z projektem budynków, preferowany rodzaju zabudowy i jego cel użyteczny. Ogólna definicja decyzji o warunkach zabudowy mówi o warunkach, które musi spełnić inwestycja w celu nienaruszenia obecnego ładu przestrzennego. Plan zagospodarowania terenu jest tymczasem dokumentem istniejącym dla gruntów będących w posiadaniu odpowiedniej gminy. Określa on podstawowe założenia związane z planowaniem przestrzennym. Obecnie, około 27% powierzchni Polski jest objęta planami zagospodarowania terenu. Zadaniem biur projektowych, w kontekście warunków zabudowy danego terenu i planu zagospodarowania terenu jest spełnienie ich wytycznych. Biura projektowe, dla terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania terenu przygotowują wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy określonych we wniosku. Wymaga to posiadania dużej wiedzy na temat planowania przestrzennego, prawa związanego z warunkami zabudowy i procedur wydawania decyzji. Wiedza ta wyróżnia biura projektowe Wrocław to miasto, gdzie wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wydawane są w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta. Decyzja ta, ma kluczowe znaczenie dla naszej inwestycji, dlatego wybierzmy dobrze firmę do współpracy.

Obecne prawo budowlane przewiduje dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pierwszy, przeznaczony dla inwestycji celu publicznego, drugi dla inwestycji innych. Jak widać, dobre biura projektowe mają okazję, przy tym przedsięwzięciu brać udział również w projektowaniu i przygotowywaniu inwestycji o charakterze publicznym. Wolny rynek i przejrzystość przetargowo-konkursowa nobilituje dobrych wykonawców i daje im okazje do zaprezentowania swojej wiedzy, doświadczenia i kunsztu.

Close Menu