Skuteczność w Public Relations

Skuteczność w Public Relations

Jeżeli pytamy o miarę skuteczności poszczególnych agencji Public Relations i działań agencji z tej branży, musimy zadać sobie pytanie, co tak naprawdę możemy uznać za sukces w branży PR. Sukces danej firmy jako całości mierzony jest współczynnikiem finansowym, sukcesem danej organizacji pozarządowej jest przeforsowanie swoich racji w opinii publicznej i implementacja danej myśli w prawie. Jedni zatrudniają agencje PR żeby osiągnąć sukces finansowy, inni chcą poprawić swój wizerunek.

Skuteczność, a wynik finansowy

skuteczne public relations - warszawaKażdy z branży PR, zapytany o to, co jest odzwierciedleniem skuteczności w PR odpowie, że jest to dobrze przeprowadzona kampania. Bezpośrednia sprzedaż produktów, a więc sukces finansowy, jest jedną z rzeczy, na które agencje Public Relations nie mają największego wpływu. Marketing jest domeną marketerów, a sprzedaż jest domeną handlowców. Public Relations buduje pozytywny wizerunek wokół firmy. Za pomocą skutecznych kampanii jest w stanie zmienić mentalność osób zajmujących się w sposób bezpośredni marketingiem, np. za pomocą kampanii Customer Experience, ale specjaliści od Public Relations nie robią tego wprost. Przypatrzmy się udziałowi agencji Public Relations w kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Agencje PR stoją w sposób bezpośredni za całą strategią kampanii: planują poszczególne punkty kampanii, przygotowują wystąpienia, piszą przemowy, zalecają sposób bycia w trakcie zarówno całej kampanii jak i w trakcie poszczególnych jej elementów, natomiast za wykonanie całego planu, całej strategii odpowiedzialny jest kandydat na prezydenta. Podobnie jest w biznesie. Nawet najlepsza strategia PR, w zderzeniu ze spróchniałym środowiskiem, opornym na innowacje, nie osiągnie sukcesu. Skuteczne Public Relations – Warszawa to miasto tysięcy dowodów, że tego typu kampanie są tam bardzo częste – jest nakierowane na stworzenie oryginalnej, unikatowej w swojej skali strategii. Za realizację jej, wdrożenie, odpowiedzialne są poszczególne działy organizacji, którą dana agencja wspiera.

Są takie działy Public Relations, które w sposób bezpośredni wykorzystują działania agencji Public Relations. Oddelegowanie rzecznika prasowego, bądź PR kryzysowy, gdzie agencja PR będzie w bezpośredni sposób naprawiać nasze skazy wizerunkowe będą odzwierciedleniem prawdziwych umiejętności danej agencji Public Relations. Co do zasady, będę stał jednak na stanowisku, że agencje Public Relations przygotowują strategię, natomiast za jej powodzenie będą odpowiadać odpowiednie działy w organizacji.