Umieszczanie towaru na obrotnicy do skrzyniopalety

Umieszczanie towaru na obrotnicy do skrzyniopalety

Prowadnica tego urządzenia jest najczęściej przymocowana do podnośnika wózka widłowego. Musi ona mieć również odpowiednią podporę. W rzeczywistości obrotnica to cały zespół różnych mechanizmów z odpowiednio wyprofilowanym środkiem ciężkości. Najważniejszą częścią jest rama, która jest konieczna, aby móc zamontować obrotnicę.

Działanie obrotnic jest wciąż ulepszane

obrotnice do skrzyniopaletyNiewłaściwe zamontowanie obrotnicy sprawia, że jej środek ciężkości również znajduje się w niewłaściwym miejscu, przez co cały mechanizm przestaje właściwie funkcjonować. Dlatego ważne jest, aby tego typu sprzętem zajmował się odpowiednio wykwalifikowany personel. Cały mechanizm zawiera również wspornik mocujący. Każdy element podnośnika musi być przy tym zamontowany w odpowiednim miejscu, zaś obrotnice do skrzyniopalety są wprawiane w ruch obrotowy przez zamontowaną rolkę.Dlatego Ładunki umieszczone na niej muszą mieć odpowiednie podparcie. Służy do tego ząb szczelinowy. Działanie maszyny zależy od jednostki napędowej. Ładunki muszą się trzymać obrotnicy. Działanie maszyny zależy od jednostki napędowej. Ładunki są umieszczane na płycie i muszą być odpowiednio wypośrodkowane. Przy obciążeniu niecentralnym stół obrotowy przechyla się podczas próby podniesienia ładunku. Nierównomierne rozłożenie ciężaru ładunku powoduje obciążenie mechanicznych połączeń między stołem obrotowym a środkami do podnoszenia i opuszczania stołu obrotowego. Ponadto ładunek zsuwa się w kierunku obwodu stołu obrotowego. Zaletą obrotnic jest to, że są wytrzymałe, dzięki czemu mogą być stosowane przy różnorakich zadaniach związanych z obsługą palet. Przenośniki rolkowe z paletami można również łatwo dostosować do wielu innych zastosowań, w których wymagany jest transport dużego lub ciężkiego produktu. to nie przypadek, że mogą być stosowane o kontrolowanego przemieszczania wielu różnych ładunków, o regularnych lub nieregularnych kształtach, o dużych lub lekkich ciężarach jednostkowych, wytrzymałych lub kruchych, poziomo lub o lekkim nachyleniu.

Służą do synchronizacji automatycznych systemów transportu, takich jak systemy podrzędne dla stacji montażowych i maszyn roboczych, z ciągłym, krokowym lub akumulacyjnym postępem, oraz do wszystkich tych zastosowań, w których nie zaleca się systemów przenoszenia na biegu jałowym. Wiele obrotnic zawiera szczelinę umieszczoną w górnym rogu płyty. Ich talerze obrotowe mogą zawierać nawet do czterech płyt prowadzących. Pozwala to zredukować tarcie podczas podnoszenia. Ich funkcjonowanie cały czas jest poddawane ulepszeniom.

Close Menu