Znaczenie eksportowej listy pakowania dla przesyłek

W przeciwieństwie do eksportu usług, które w większości mają charakter niematerialny i przecinają kontynenty jako bity i bajty za pośrednictwem podmorskich kabli internetowych , eksport towarów wymaga bezpiecznego opakowania, aby towary przewożone przez oceany pozostały nienaruszone i zaakceptowane przez ostatecznego zagranicznego nabywcę. Różne rodzaje towarów wymagają różnych metod pakowania eksportowego, ponieważ nie wszystkie towary i towary przeznaczone na eksport mają taki sam kształt, wielkość i objętość.

Różnice w opakowaniach eksportowych

opakowanie eksportoweOpakowania odgrywają również kluczową rolę w sukcesie eksportowym, ponieważ pomagają w bezpiecznym przechowywaniu produktów, utrzymywaniu ich w idealnym stanie do momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia, a także ich unikalnym pozycjonowaniu i różnicowaniu. Niektóre regiony geograficzne mają rygorystyczne wymagania dotyczące materiałów opakowaniowych. Na przykład w wielu krajach nie stosuje się materiałów opakowaniowych, które mogą zawierać gatunki inwazyjne. W tym kontekście istnieją ustanowione globalne organy, które udzielają porad małym i średnim przedsiębiorstwom i eksporterom w zakresie opakowań, których celem jest umożliwienie tym podmiotom w gospodarkach rozwijających się i przechodzących transformacje, aby stały się bardziej konkurencyjne i połączyły się z międzynarodowymi rynkami w zakresie inwestycji i handlu , podnosząc tym samym standard życia i tworząc możliwości zatrudnienia.Międzynarodowe Centrum Handlu, założone w 1964 r., jest wspólną agencją Światowej Organizacji Handlu i Organizacji Narodów Zjednoczonych, która oferuje informacje, usługi doradcze, szkolenia, sieci i projekty w zakresie opakowań eksportowych. Wspólne usługi agencji rozwoju w zakresie opakowań eksportowych obejmują jedną z najbardziej wszechstronnych baz wiedzy na temat opakowań eksportowych dostępnych dla krajów rozwijających się. ITC’s Pack to modułowy system informacyjny, który składa się z 40 modułów obejmujących kompleksową technologię pakowania, opakowanie eksportowe produktów i przepisy prawne. Podobnie ITC publikuje również szeroko znany wielojęzyczny słownik terminów opakowań i publikacji opakowaniowych .

We współczesnym transporcie kontenery i palety stały się standardem, ponieważ zapewniają najlepszą możliwą ochronę towarów. Wyeliminowanie możliwości kradzieży towarów i manipulacji przy nich umożliwiają pojemniki i ich plombowanie, w tym pakowanie w folię termokurczliwą i bezpieczne paski. Poziom opakowania eksportowego różni się w zależności od rodzaju produktu, sposobu transportu i dostępnych obiektów w porcie docelowym lub lotnisku. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku wysyłki przez statki potrzebne jest obszerne opakowanie, aby chronić produkty przed wilgocią, ponieważ podróże są długie i narażone do wilgotnego środowiska.